Гия Николаишвили

Об инструкторе: Категория CE Телефон: 551 07 07 53 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Ника Цулая

Об инструкторе: Категория C/D Телефон: 574 10 67 67  Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Саломе Букиа

Об учителе: Phone: 571 67 67 27 Оцените учителя კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Дмитрий Гагуа

Об инструкторе: Автоматика, автомобиль N3 Телефон: 551 40 40 05 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Мамука Маргиеви

Об инструкторе: Автоматика, автомобиль N4 Телефон: 574 40 40 05 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Ираклий Беришвили

Об инструкторе: Мото Телефон: 598 01 05 05 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Гия Бартиа

Об инструкторе: Автоматика, автомобиль N01 Телефон: 598 56 03 03 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Руслан Кирия

Об инструкторе: Автоматика, автомобиль N02 Телефон: 595 69 07 07 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Бека Жгаркава

Об инструкторе: Механика, автомобиль N8 Телефон: 598 01 03 03 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.

Темур Цаава

Об инструкторе: Автоматика, автомобиль N3 Телефон: 551 07 07 56 Оцените инструктор კომენტარი შეფასება Select a Rating5 Stars4 Stars3 Stars2 Stars1 Star კომენტარი სახელი / გვარი გაგზავნა Оценки შეფასებები არ არის, შეაფასე პირველმა.